#cata_custom_heading_vrhu4rqyhv > h1,#cata_custom_heading_vrhu4rqyhv > h1 a {color: #66acae;}